{"ID":1,"Title":"Công ty TNHH thương mại Sonson_vn","Desc":"

Trụ sở chính: Ngõ 7, tổ 10, Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn
\r\nĐiện thoại : 0984056268 / 0987580898 / 0966163665 / 0982027279
\r\nEmail : sonsonct@gmail.com

\r\n\r\n

 

\r\n","Address":"Ngõ 7, tổ 10, Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn","CreateDate":"2018-06-16T10:29:01.077","EditDate":null,"Lat":22.1426962,"Lng":105.8312673,"Email":"","Phone":"","Region_D":0,"Region_P":3,"Zoom":0,"IsPublic":1,"Order":0,"Status":0,"IsHead":0,"IcoImage":null,"Region_Pweb":null,"Region_Dweb":null}
1

Công ty TNHH thương mại Sonson

Ngõ 7, tổ 10, Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn
{"ID":3,"Title":"Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Oanh Thiện_vn","Desc":"

Địa chỉ: 165 Đồng Bùi, khu 6 phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh
\r\nĐiện thoại:  0966 790 458 / 0988 203 681 

\r\n","Address":"165 Đồng Bùi, khu 6 phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh","CreateDate":"2018-06-18T15:25:22","EditDate":null,"Lat":21.1946151,"Lng":106.0832976,"Email":"","Phone":"","Region_D":0,"Region_P":3,"Zoom":0,"IsPublic":1,"Order":0,"Status":0,"IsHead":0,"IcoImage":null,"Region_Pweb":null,"Region_Dweb":null}
2

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Oanh Thiện

165 Đồng Bùi, khu 6 phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh
{"ID":5,"Title":"Nhà phân phối Hải Dương-Chị Vũ Thị Quyền_vn","Desc":"

Chị Vũ Thị Quyền
\r\nĐịa chỉ: Thôn 3, Cẩm Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương 
\r\nĐiện thoại: 0945227857 (c Quyền)/ 0912 836 157 (anh Huy)

\r\n","Address":"Thôn 3, Cẩm Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương ","CreateDate":"2018-06-18T15:27:16.5","EditDate":null,"Lat":20.950851,"Lng":106.2184143,"Email":"","Phone":"","Region_D":0,"Region_P":3,"Zoom":0,"IsPublic":1,"Order":0,"Status":0,"IsHead":0,"IcoImage":null,"Region_Pweb":null,"Region_Dweb":null}
3

Nhà phân phối Hải Dương-Chị Vũ Thị Quyền

Thôn 3, Cẩm Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương
{"ID":7,"Title":"Nhà phân phối Hải Dương- Chị Trần Thị Mận_vn","Desc":"

Chị Trần Thị Mận
\r\nĐịa chỉ: Ngã tư Ghẽ, Hải Dương
\r\nĐiện thoại: 0915 808 367

\r\n","Address":"Ngã tư Ghẽ, Hải Dương","CreateDate":"2018-06-18T16:45:10.877","EditDate":null,"Lat":20.9380384,"Lng":106.2127969,"Email":"","Phone":"","Region_D":0,"Region_P":3,"Zoom":0,"IsPublic":1,"Order":0,"Status":0,"IsHead":0,"IcoImage":null,"Region_Pweb":null,"Region_Dweb":null}
4

Nhà phân phối Hải Dương- Chị Trần Thị Mận

Ngã tư Ghẽ, Hải Dương
{"ID":9,"Title":"Nhà phân phối Thái Nguyên_vn","Desc":"

Anh Hà Văn Minh
\r\nĐịa chỉ: 34, ngõ 401, đường 3/2, tổ 4, Tân Lập, TP.Thái Nguyên   
\r\nĐiện thoại: 0986671731 

\r\n\r\n

 

\r\n","Address":"34, ngõ 401, đường 3/2, tổ 4, Tân Lập, TP.Thái Nguyên ","CreateDate":"2018-06-18T16:48:15.077","EditDate":null,"Lat":21.0671722,"Lng":105.7758794,"Email":"","Phone":"0986671731 ","Region_D":0,"Region_P":3,"Zoom":0,"IsPublic":1,"Order":0,"Status":0,"IsHead":0,"IcoImage":null,"Region_Pweb":null,"Region_Dweb":null}
5

Nhà phân phối Thái Nguyên

34, ngõ 401, đường 3/2, tổ 4, Tân Lập, TP.Thái Nguyên
{"ID":11,"Title":"Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Khánh Linh_vn","Desc":"

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Khánh Linh

\r\n\r\n

Địa chỉ : Số 56, Khu TT Hải Quân Tiểu đoàn 45, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng

\r\n\r\n

Điện thoại :0981.886.088 

\r\n","Address":"Số 56, Khu TT Hải Quân Tiểu đoàn 45, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng","CreateDate":"2018-07-12T15:35:52.14","EditDate":null,"Lat":20.830655,"Lng":106.744105,"Email":"khanhlinhjsc2017@gmail.com","Phone":"0981.886.088 ","Region_D":0,"Region_P":3,"Zoom":0,"IsPublic":1,"Order":0,"Status":0,"IsHead":0,"IcoImage":null,"Region_Pweb":null,"Region_Dweb":null}
6

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Khánh Linh

Số 56, Khu TT Hải Quân Tiểu đoàn 45, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng
{"ID":12,"Title":"Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phú Yên_vn","Desc":"

Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phú Yên

\r\n\r\n

Địa chỉ :Số 08 Tố Hữu, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

\r\n\r\n

Điện thoại : 02573818273

\r\n","Address":"Số 08 Tố Hữu, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên","CreateDate":"2018-09-07T10:59:03.203","EditDate":null,"Lat":13.105202,"Lng":109.301723,"Email":"","Phone":"","Region_D":0,"Region_P":3,"Zoom":0,"IsPublic":1,"Order":0,"Status":0,"IsHead":0,"IcoImage":null,"Region_Pweb":null,"Region_Dweb":null}
7

Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phú Yên

Số 08 Tố Hữu, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 Liên hệ mua hàng