CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LAN

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vĩnh Khúc, Xã Vĩnh Khúc
Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại: 02213 730 382
Email: kinhdoanh@hoalanjsc.vn

 Liên hệ mua hàng