18.10.2018

Thông báo chỉnh sửa, thay đổi bao bì nhãn mác

Nhằm nâng cao nhận diên thương hiệu cho dòng sản phẩm Orchid đồng thời thay đổi một số thông tin liên lạc. Công ty tiến hành chỉnh sửa, thay đổi bao bì nhãn mác của sản phẩm.

Chi tiết hình ảnh xem tại Fanpage : Hoa Lan - Sản phẩm thiên nhiên

 Liên hệ mua hàng